Univerzita Karlova - Fakulta sociálních věd

Název: Univerzita Karlova - Fakulta sociálních věd

Anglický Název: Charles University - Faculty of Social Sciences

Web knihovny: https://fsv.cuni.cz/

Sigla: ABD103

Adresa knihovny: Smetanovo nábř. 995/6, Praha 1 110 01

Identifikátor Kraméria: cuni_fsv

Kramerius: https://kramerius.fsv.cuni.cz/search/

Uživatelské rozhraní: https://kramerius.cuni.cz/fsv

Digitální knihovna: http://www.digitalniknihovna.cz/cuni_fsv/

Android: ANO

iOS: ANO

Verze: 5.7.2

Vybrané (veřejné/všechny): 0/0

Počet dokumentů (veřejné/všechny): 66/102

Počet stran (veřejné/všechny): 129 891/576 358

Počet knih (veřejné/všechny): 9/14

Počet periodik (veřejné/všechny): 54/85

Počet map (veřejné/všechny): 0/0

Počet grafik (veřejné/všechny): 0/0

Počet zvukových nahrávek (veřejné/všechny): 0/0

Počet archiválií (veřejné/všechny): 0/0

Počet hudebnin (veřejné/všechny): 0/0

Počet rukopisů (veřejné/všechny): 3/3

Počet článků (veřejné/všechny): 0/0

Počet sbírek: 0

Email:

PDF Max Range: 0

OAI provider:

Intro:

Nacházíte se v Digitální knihovně Kramerius Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy.

Najdete zde

Autorský zákon umožňuje všechny dokumenty zpřístupnit pouze v budově knihovny, počítače musí být zabezpečeny proti kopírování.

Plný přístup k textům tedy získáte na vyhrazených počítačích vedle výpůjčního pultu v knihovně Hollar i Opletalova.

Digitální knihovna je neustále doplňována o další dokumenty.

Své připomínky a náměty pro skenování můžete posílat kontaktní osobě: Michala Sošková, soskova(at)fsv.cuni.cz, Knihovna FSV UK

Right Message:

Tento dokument není veřejně přístupný

K dokumentu je možné se dostat z počítačů v budově Knihovny FSV UK. Jde o počítače vedle výpůjčního pultu v knihovně Hollar i Opletalova. Na počítačích lze dokument prohlížet, ale nelze stáhnout jeho digitální kopii.

Proč je dokument neveřejný?

Tento dokument si nemůžete volně prohlížet kvůli autorským právům. Autorský zákon připouští zpřístupnění děl 70 let po smrti všech autorů (včetně překladatele, ilustrátora atd.) a 50 let od vydání díla.

Objednat tištěnou kopii (zpoplatněno dle ceníku).