Klienti Název Kód Sigla Verze Kramerius Uživatelské rozhraní Vybrané Dokumenty Stránky Knihy Periodika Mapy Grafiky Nahrávky Archiválie Hudebniny Rukopisy Články Sbírky Poslední přírustek OAI Provider HTTPS
K UI DK Moravská zemská knihovna v Brně mzk BOA001 7.0.35 https://api.kramerius.mzk.cz https://www.digitalniknihovna.cz/mzk/ 23 | 25 57 863 | 286 716 8 883 765 | 70 404 944 24 409 | 239 902 982 | 4 473 9 543 | 14 182 19 400 | 19 438 168 | 682 548 | 548 2 408 | 7 061 220 | 221 11 266 | 81 816 568 15.06.2024 00:37 4
Detail
K UI DK Vědecká knihovna v Olomouci vkol OLA001 5.3.3 https://kramerius.kr-olomoucky.cz 24 | 26 2 401 | 2 529 3 222 375 | 3 732 045 1 510 | 1 586 183 | 230 582 | 586 15 | 15 0 | 0 0 | 0 1 | 1 110 | 111 52 431 | 52 431 9 18.06.2024 09:13 1
Detail
K UI DK Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové svkhk HKA001 5.8.4.4 https://kramerius.svkhk.cz https://kramerius.svkhk.cz 13 | 22 2 988 | 5 460 959 305 | 2 137 239 2 811 | 5 072 176 | 386 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 2 0 | 0 0 | 0 36 31.05.2024 12:28 19
Detail
K UI DK Knihovna Ústeckého kraje svkul ULG001 7.0.32 https://kramerius.knihovnauk.cz https://kramerius.knihovnauk.cz 13 | 18 11 | 947 127 237 | 520 950 156 | 810 11 | 39 1 | 98 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 12 07.06.2024 09:39 12
Detail
K UI DK Knihovna Akademie věd ČR knav ABA007 5.8.4.4 https://kramerius.lib.cas.cz https://kramerius.lib.cas.cz 15 | 15 3 767 | 9 497 2 581 358 | 5 222 317 3 613 | 9 244 151 | 248 1 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0 2 | 4 0 | 0 112 617 | 138 464 85 18.06.2024 12:01 1
Detail
K UI DK Městská knihovna Česká Třebová mkct UOG505 5.3.6 https://k5.digiknihovna.cz https://www.digitalniknihovna.cz/mkct 7 | 7 21 | 21 21 861 | 21 861 5 | 5 4 | 4 12 | 12 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 21.12.2017 11:00 2372
Detail
K UI DK Digitální studovna Ministerstva obrany ČR dsmo 5.8.1 https://digitalnistudovna.army.cz https://digitalnistudovna.army.cz 0 | 0 3 562 | 3 577 2 372 251 | 2 378 580 3 335 | 3 349 218 | 219 1 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0 8 | 8 0 | 0 273 370 | 273 370 12 18.06.2024 12:32 1
Detail
K UI DK Městská knihovna v Praze mlp ABG001 7.0.31 https://k7.mlp.cz https://www.digitalniknihovna.cz/mlp 3 | 3 5 581 | 10 144 895 306 | 1 678 434 3 395 | 6 507 85 | 249 0 | 0 0 | 0 1 | 242 0 | 0 2 101 | 3 146 0 | 0 0 | 1 0 14.06.2024 11:09 5
Detail
K UI DK Krajská knihovna Karlovy Vary kkkv KVG001 5.3.8 https://k4.kr-karlovarsky.cz 4 | 6 342 | 789 145 787 | 254 002 327 | 767 15 | 22 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 26.02.2020 15:11 1575
Detail
K UI DK Krajská vědecká knihovna v Liberci kvkli LIA001 5.8.3 https://kramerius.kvkli.cz https://kramerius.kvkli.cz 5 | 10 386 | 4 296 957 197 | 1 785 100 316 | 4 187 70 | 109 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 4 988 | 5 422 2 09.05.2024 13:27 41
Detail
K UI DK Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje svkpk PNA001 7.0.23 https://kramerius.svkpk.cz https://kramerius.svkpk.cz 0 | 0 189 | 279 224 206 | 656 757 151 | 199 35 | 77 3 | 3 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 53 169 | 434 174 6 15.04.2024 13:09 65
Detail
K UI DK Národní filmový archiv nfa ABC135 5.7.2 https://library.nfa.cz 13 | 13 72 | 321 34 659 | 464 407 51 | 148 21 | 173 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 4 | 3 622 5 28.12.2023 02:11 174
Detail
K UI DK Židovské muzeum v Praze zmp ABE323 5.8.4.4 https://kramerius.jewishmuseum.cz https://kramerius.jewishmuseum.cz 2 | 2 165 | 188 92 786 | 191 957 148 | 158 17 | 30 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 29.05.2024 10:51 21
Detail
K UI DK Národní muzeum nm ABA010 5.8.3 https://kramerius.nm.cz https://kramerius.nm.cz 11 | 14 334 | 1 321 874 516 | 914 276 5 | 121 60 | 63 0 | 0 0 | 0 241 | 1 109 0 | 0 28 | 28 0 | 0 0 | 18 474 12 10.06.2024 09:10 9
Detail
K UI DK Západočeské muzeum v Plzni zcm PNE303 7.0.32 https://kramerius.zcm.cz 1 | 10 40 | 47 111 751 | 383 963 22 | 22 18 | 25 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 10 | 27 2 19.03.2024 15:30 92
Detail
K UI DK Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích cbvk CBA001 7.0.30-dev https://kramerius.cbvk.cz https://kramerius.cbvk.cz/ 26 | 33 2 755 | 3 023 1 812 138 | 3 116 374 994 | 1 133 272 | 362 972 | 1 005 0 | 0 0 | 0 0 | 0 517 | 523 0 | 0 1 019 | 6 163 0 03.05.2024 10:56 47
Detail
K UI DK Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně kfbz ZLG001 7.0.35 https://kramerius.kfbz.cz https://kramerius.kfbz.cz 0 | 0 115 | 2 859 54 695 | 410 292 110 | 770 5 | 78 0 | 0 0 | 0 0 | 2 011 0 | 0 0 | 0 0 | 0 611 | 1 474 0 12.02.2024 14:00 128
Detail
K UI DK Národní knihovna České republiky nkp ABA000 5.8.4.3 https://www.ndk.cz https://www.ndk.cz 31 | 31 39 907 | 256 308 13 321 137 | 74 925 879 35 178 | 245 505 1 219 | 5 281 2 561 | 4 409 0 | 0 0 | 0 0 | 0 949 | 1 113 0 | 0 0 | 0 51 19.06.2024 07:47 0
Detail
K UI DK Univerzita Karlova - Fakulta sociálních věd cuni_fsv ABD103 5.7.2 https://kramerius.fsv.cuni.cz https://kramerius.cuni.cz/fsv 0 | 0 66 | 102 129 891 | 576 358 9 | 14 54 | 85 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 3 | 3 0 | 0 0 13.01.2022 13:08 888
Detail
K UI DK Národní technická knihovna ntk ABA013 5.8.3 https://kramerius.techlib.cz https://kramerius.techlib.cz/kramerius-web-client/ 15 | 15 693 | 2 251 246 707 | 629 235 663 | 2 212 27 | 36 3 | 3 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 1 17 17.06.2024 09:37 2
Detail
K UI DK Středočeská vědecká knihovna v Kladně svkkl KLG001 5.3.4 http://kramerius.svkkl.cz 17 | 18 382 | 2 772 112 017 | 549 529 351 | 2 498 29 | 257 0 | 6 0 | 0 0 | 0 0 | 0 2 | 11 0 | 0 2 | 2 1 16.04.2024 10:59 64
Detail
K UI DK Lesnický a myslivecký digitální archiv lmda 5.8.1 https://lmda.silvarium.cz https://lmda.silvarium.cz 0 | 0 2 | 2 90 088 | 90 088 0 | 0 2 | 2 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 31.01.2024 21:20 140
Detail
K UI DK Knihovna Antonína Švehly uzei ABA009 5.7.2 https://kramerius.uzei.cz https://dk.uzei.cz 1 | 2 2 067 | 3 114 449 461 | 640 795 2 006 | 3 040 61 | 74 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 17.06.2024 08:21 2
Detail
K UI DK Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě svkos OSA001 5.7.3 https://kramerius.svkos.cz https://kramerius.svkos.cz 20 | 22 974 | 2 682 440 386 | 822 349 869 | 2 481 105 | 172 0 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 28 0 | 0 19 314 | 21 358 20 13.06.2024 09:10 6
Detail
K UI Alt Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický vugtk 5.4.2 https://kramerius.vugtk.cz 0 | 0 3 | 15 71 578 | 125 469 0 | 3 3 | 12 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 06.06.2019 15:29 1840
Detail
K UI DK Vysoká škola ekonomická v Praze vse ABA006 7.0.31-dev https://kramerius.vse.cz https://kramerius.vse.cz/ 22 | 22 927 | 1 485 144 525 | 232 348 925 | 1 482 2 | 3 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 30.05.2024 15:13 20
Detail
K UI DK Národní lékařská knihovna nlk ABA008 5.5.0 https://kramerius.medvik.cz 0 | 0 2 237 | 8 169 1 023 170 | 2 072 730 1 129 | 6 953 217 | 325 0 | 0 891 | 891 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 14 206 | 30 032 0 23.02.2024 14:45 117
Detail
K UI DK Mendelova univerzita v Brně mendelu BOD006 5.3.2 http://kramerius4.mendelu.cz 6 | 6 516 | 1 131 189 716 | 218 152 516 | 655 0 | 0 0 | 476 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 02.10.2016 18:56 2817
Detail
K UI DK Krajská knihovna Vysočiny kkvhb HBG001 7.0.35-dev https://kramerius.kkvysociny.cz https://kramerius.kkvysociny.cz 0 | 0 356 | 2 249 236 136 | 659 178 312 | 2 158 44 | 91 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 14 18.06.2024 12:06 1
Detail
K UI DK Česká Digitální knihovna cdk 7.0.33_dev34_cdk https://api.ceskadigitalniknihovna.cz https://ceskadigitalniknihovna.cz 23 | 23 87 113 | 327 240 25 594 919 | 142 313 353 49 120 | 274 300 1 863 | 6 649 12 304 | 15 257 19 435 | 19 476 168 | 2 695 548 | 548 3 269 | 7 884 220 | 221 123 171 | 220 506 555 18.06.2024 12:01 1
Detail
K UI DK Národní archiv nacr ABE343 5.7.2 https://kramerius.nacr.cz 5 | 6 34 | 34 250 585 | 250 585 13 | 13 21 | 21 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 2 17.05.2024 16:50 33
Detail
K UI DK DiFMOE d 5.5.0 https://kramerius.difmoe.eu https://www.difmoe.eu 15 | 15 7 046 | 7 079 2 426 656 | 2 432 040 1 096 | 1 127 268 | 269 47 | 47 5 452 | 5 453 0 | 0 180 | 180 0 | 0 3 | 3 0 | 0 9 19.05.2024 13:48 31 http://oai.difmoe.eu
Detail
K UI DK Univerzita Karlova - 1. lékařská fakulta cuni_lf1 ABD134 5.7.2 https://kramerius.lf1.cuni.cz https://kramerius.cuni.cz/lf1 0 | 0 33 | 37 26 354 | 82 272 29 | 32 4 | 5 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 07.06.2024 11:11 12
Detail
K UI Alt Muzeum východních Čech v Hradci Králové mvchk HKE302 4.6.2 http://k4.muzeumhk.cz ? | ? ? | ? ? | ? ? | ? ? | ? ? | ? ? | ? ? | ? ? | ? ? | ? ? | ? ? | ? ?
Detail
K UI DK Muzeum Jindřichohradecka mjh JHE301 5.8.3 https://kramerius.mjh.cz https://kramerius.mjh.cz 0 | 0 85 | 89 308 930 | 405 543 53 | 53 32 | 36 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 744 | 850 0 21.11.2023 12:04 211
Detail
K UI DK Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze vsup ABD024 5.8.3 https://kramerius.vsup.cz https://kramerius.vsup.cz 0 | 0 62 | 136 8 360 | 33 216 62 | 133 0 | 3 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 13.05.2024 07:47 37
Detail
K UI Alt Uměleckoprůmyslové museum v Praze upm ABE310 5.8.4.4 https://kramerius.upm.cz https://kramerius.upm.cz 1 | 11 1 | 39 11 652 | 95 525 0 | 20 1 | 19 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 28.02.2024 11:59 112
Detail
K UI DK Univerzita Karlova cuni ABC013 5.7.2 https://kramerius.cuni.cz https://kramerius.cuni.cz/uk/ 7 | 7 34 212 | 35 106 301 324 | 594 473 368 | 1 258 49 | 53 31 724 | 31 724 2 071 | 2 071 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 1 9 18.06.2024 13:46 1
Detail
K UI DK Krajská knihovna v Pardubicích kkp PAG001 7.0.35 https://kramerius.knihovna-pardubice.cz https://kramerius.knihovna-pardubice.cz 0 | 0 145 | 238 31 109 | 172 401 129 | 185 16 | 53 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 08.02.2024 14:37 132
Detail
K UI DK Národní pedagogické muzeum J. A. Komenského npmk ABA012 5.5.0 https://kramerius.npmk.cz https://kramerius.npmk.cz 0 | 0 618 | 1 030 81 327 | 132 414 616 | 1 026 0 | 0 2 | 3 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 0 4 06.06.2024 09:06 13
Detail
K UI Alt Katalóg digitálnej knižnice snk 7.0.23 https://onk.snk.sk https://onk.snk.sk/ 0 | 0 15 609 | 235 267 3 731 744 | 54 376 799 13 909 | 230 960 125 | 2 732 4 | 473 1 575 | 1 575 ? | ? ? | ? 69 | 196 3 952 | 4 212 1 334 | 704 543 12 10.06.2023 20:35 375
Detail
K UI DK Husitské muzeum v Táboře hmt TAE301 5.4.2 http://kramerius.husitskemuzeum.cz 0 | 0 5 | 5 27 814 | 27 814 0 | 0 5 | 5 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 18.02.2019 03:35 1948
Detail
K UI DK Národní ústav lidové kultury nulk HOE801 5.8.4.3 https://kramerius.nulk.cz https://kramerius.nulk.cz/ 0 | 0 36 | 59 23 460 | 40 711 33 | 54 3 | 5 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 12.03.2024 15:29 99
Detail
K UI Alt Historický ústav AV ČR hiu ABB036 5.7.3 https://kramerius.hiu.cas.cz https://kramerius.hiu.cas.cz 0 | 0 1 | 1 80 | 80 0 | 0 1 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 15.12.2021 10:08 917
Detail
K UI Alt MZK - testovací instalace K7 k7test 7.0.35 https://api.kramerius.mzk.cz https://kramerius.k7-test.mzk.cz/ 0 | 0 57 863 | 286 716 8 883 765 | 70 404 944 24 409 | 239 902 982 | 4 473 9 543 | 14 182 19 400 | 19 438 168 | 682 548 | 548 2 408 | 7 061 220 | 221 11 266 | 81 816 568 15.06.2024 00:37 4
Detail
K UI Alt Digitální knihovna projektu EoD Open eod 7.0.34 https://ds-valve.uibk.ac.at/back https://diglib.eodopen.eu 0 | 0 12 918 | 12 918 987 462 | 2 155 598 12 885 | 12 885 23 | 23 1 | 1 ? | ? ? | ? ? | ? 10 | 10 ? | ? 316 237 | 316 237 28 16.06.2024 09:39 3
Detail
K UI DK Český rozhlas cro ABE301 7.0.34 https://kramerius.rozhlas.cz https://kramerius.rozhlas.cz 0 | 5 6 | 38 5 379 | 586 636 1 | 7 5 | 22 ? | ? 3 | 3 ? | ? ? | ? ? | ? ? | ? ? | ? 0 24.05.2024 11:40 26
Detail
K UI Alt Centrum vedecko-technických informácií SR cvti 7.0.23 https://ekniznice.cvtisr.sk https://ekniznice.cvtisr.sk/ ? | ? 437 | 437 332 089 | 332 089 406 | 406 31 | 31 ? | ? ? | ? ? | ? ? | ? ? | ? ? | ? ? | ? 28 18.06.2024 11:48 1
Detail
K UI DK Katalóg digitálnej knižnice dikda 7.0.31 https://dikda.snk.sk https://dikda.snk.sk ? | ? 17 957 | 301 491 3 956 329 | 61 408 376 13 914 | 242 661 125 | 3 252 312 | 473 2 608 | 50 697 ? | ? ? | ? ? | 196 998 | 4 212 1 335 | 705 900 25 06.03.2024 11:41 105
Detail
K UI Alt MZK - stará K5 mzkk5 5.7.2 https://kramerius.mzk.cz 23 | 25 61 438 | 286 733 9 305 918 | 70 141 474 26 793 | 239 883 1 000 | 4 435 10 506 | 14 180 19 399 | 19 438 172 | 683 548 | 548 2 590 | 7 110 241 | 242 10 728 | 81 809 99 19.06.2024 07:48 0
Detail
K UI Alt Institut umění - Divadelní ústav idu ABE304 https://kramerius.idu.cz https://kramerius.idu.cz/ ? | ? ? | ? ? | ? ? | ? ? | ? ? | ? ? | ? ? | ? ? | ? ? | ? ? | ? ? | ? ?
Detail

Posledni obnova 19.06.2024 08:03:21