Klienti Název Kód Sigla Verze Kramerius Uživatelské rozhraní Vybrané Dokumenty Stránky Knihy Periodika Mapy Grafiky Nahrávky Archiválie Hudebniny Rukopisy Články Sbírky Poslední přírustek OAI Provider HTTPS
K UI DK Moravská zemská knihovna v Brně mzk BOA001 7.0.35 https://api.kramerius.mzk.cz https://www.digitalniknihovna.cz/mzk/ 23 | 25 57 863 | 287 619 8 887 086 | 70 650 747 24 398 | 240 756 990 | 4 488 9 543 | 14 187 19 400 | 19 438 168 | 682 548 | 548 2 408 | 7 086 220 | 221 11 266 | 81 816 575 24.07.2024 01:09 0
Detail
K UI DK Vědecká knihovna v Olomouci vkol OLA001 5.3.3 https://kramerius.kr-olomoucky.cz 24 | 26 2 420 | 2 548 3 226 225 | 3 737 949 1 522 | 1 598 184 | 231 588 | 592 15 | 15 0 | 0 0 | 0 1 | 1 110 | 111 52 431 | 52 431 9 23.07.2024 15:51 1
Detail
K UI DK Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové svkhk HKA001 5.8.4.4 https://kramerius.svkhk.cz https://kramerius.svkhk.cz 13 | 22 2 997 | 5 525 960 235 | 2 144 533 2 821 | 5 137 175 | 386 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 2 0 | 0 0 | 0 36 10.07.2024 07:41 14
Detail
K UI DK Knihovna Ústeckého kraje svkul ULG001 7.0.35 https://kramerius.knihovnauk.cz https://kramerius.knihovnauk.cz 13 | 18 11 | 947 127 237 | 522 964 156 | 810 11 | 39 1 | 98 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 13 24.06.2024 13:39 30
Detail
K UI DK Knihovna Akademie věd ČR knav ABA007 5.8.4.4 https://kramerius.lib.cas.cz https://kramerius.lib.cas.cz 15 | 15 3 781 | 9 549 2 602 800 | 5 258 284 3 627 | 9 295 151 | 249 1 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0 2 | 4 0 | 0 113 233 | 139 011 86 17.07.2024 12:21 7
Detail
K UI DK Městská knihovna Česká Třebová mkct UOG505 5.3.6 https://k5.digiknihovna.cz https://www.digitalniknihovna.cz/mkct 7 | 7 21 | 21 21 861 | 21 861 5 | 5 4 | 4 12 | 12 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 21.12.2017 11:00 2407
Detail
K UI DK Digitální studovna Ministerstva obrany ČR dsmo 5.8.1 https://digitalnistudovna.army.cz https://digitalnistudovna.army.cz 0 | 0 3 562 | 3 577 2 376 213 | 2 382 542 3 335 | 3 349 218 | 219 1 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0 8 | 8 0 | 0 273 370 | 273 370 12 12.07.2024 12:25 12
Detail
K UI DK Městská knihovna v Praze mlp ABG001 7.0.35 https://k7.mlp.cz https://www.digitalniknihovna.cz/mlp 3 | 3 5 584 | 10 162 895 424 | 1 680 525 3 397 | 6 523 85 | 249 0 | 0 0 | 0 1 | 243 0 | 0 2 102 | 3 147 0 | 0 0 | 1 0 10.07.2024 11:53 14
Detail
K UI DK Krajská knihovna Karlovy Vary kkkv KVG001 5.3.8 https://k4.kr-karlovarsky.cz 4 | 6 342 | 789 145 787 | 254 002 327 | 767 15 | 22 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 26.02.2020 15:11 1610
Detail
K UI DK Krajská vědecká knihovna v Liberci kvkli LIA001 5.8.3 https://kramerius.kvkli.cz https://kramerius.kvkli.cz 5 | 10 386 | 4 296 958 905 | 1 785 100 316 | 4 187 70 | 109 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 5 285 | 5 422 2 09.05.2024 13:27 76
Detail
K UI DK Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje svkpk PNA001 7.0.23 https://kramerius.svkpk.cz https://kramerius.svkpk.cz 0 | 0 189 | 279 224 206 | 656 757 151 | 199 35 | 77 3 | 3 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 53 169 | 434 174 6 15.04.2024 13:09 100
Detail
K UI DK Národní filmový archiv nfa ABC135 5.7.2 https://library.nfa.cz 13 | 13 72 | 322 34 659 | 488 288 51 | 148 21 | 174 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 4 | 3 622 5 20.06.2024 16:45 34
Detail
K UI DK Židovské muzeum v Praze zmp ABE323 5.8.4.4 https://kramerius.jewishmuseum.cz https://kramerius.jewishmuseum.cz 2 | 2 165 | 188 92 786 | 191 957 148 | 158 17 | 30 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 29.05.2024 10:51 56
Detail
K UI DK Národní muzeum nm ABA010 5.8.3 https://kramerius.nm.cz https://kramerius.nm.cz 11 | 14 334 | 1 321 874 516 | 914 276 5 | 121 60 | 63 0 | 0 0 | 0 241 | 1 109 0 | 0 28 | 28 0 | 0 0 | 18 474 12 10.06.2024 09:10 44
Detail
K UI DK Západočeské muzeum v Plzni zcm PNE303 7.0.32 https://kramerius.zcm.cz 1 | 10 40 | 47 111 751 | 383 963 22 | 22 18 | 25 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 10 | 27 2 19.03.2024 15:30 127
Detail
K UI DK Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích cbvk CBA001 7.0.30-dev https://kramerius.cbvk.cz https://kramerius.cbvk.cz/ 26 | 33 2 809 | 3 077 1 833 952 | 3 138 188 994 | 1 133 276 | 366 972 | 1 005 0 | 0 0 | 0 0 | 0 567 | 573 0 | 0 1 341 | 6 485 0 26.06.2024 17:29 28
Detail
K UI DK Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně kfbz ZLG001 7.0.35 https://kramerius.kfbz.cz https://kramerius.kfbz.cz 0 | 0 116 | 2 859 54 695 | 410 292 111 | 770 5 | 78 0 | 0 0 | 0 0 | 2 011 0 | 0 0 | 0 0 | 0 611 | 1 474 4 19.07.2024 07:49 5
Detail
K UI DK Národní knihovna České republiky nkp ABA000 5.8.4.3 https://www.ndk.cz https://www.ndk.cz 31 | 31 40 059 | 257 496 13 398 286 | 75 148 401 35 283 | 246 538 1 266 | 5 308 2 561 | 4 535 0 | 0 0 | 0 0 | 0 949 | 1 115 0 | 0 0 | 0 51 24.07.2024 01:45 0
Detail
K UI DK Univerzita Karlova - Fakulta sociálních věd cuni_fsv ABD103 5.7.2 https://kramerius.fsv.cuni.cz https://kramerius.cuni.cz/fsv 0 | 0 67 | 102 129 993 | 576 358 9 | 14 55 | 85 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 3 | 3 0 | 0 1 13.01.2022 13:08 923
Detail
K UI DK Národní technická knihovna ntk ABA013 5.8.3 https://kramerius.techlib.cz https://kramerius.techlib.cz/kramerius-web-client/ 15 | 15 693 | 2 251 246 707 | 629 235 663 | 2 212 27 | 36 3 | 3 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 1 17 17.06.2024 09:37 37
Detail
K UI DK Středočeská vědecká knihovna v Kladně svkkl KLG001 5.3.4 http://kramerius.svkkl.cz 17 | 18 382 | 2 772 112 017 | 549 529 351 | 2 498 29 | 257 0 | 6 0 | 0 0 | 0 0 | 0 2 | 11 0 | 0 2 | 2 1 16.04.2024 10:59 99
Detail
K UI DK Lesnický a myslivecký digitální archiv lmda 5.8.1 https://lmda.silvarium.cz https://lmda.silvarium.cz 0 | 0 2 | 2 90 088 | 90 088 0 | 0 2 | 2 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 31.01.2024 21:20 175
Detail
K UI DK Knihovna Antonína Švehly uzei ABA009 5.7.2 https://kramerius.uzei.cz https://dk.uzei.cz 1 | 2 2 187 | 3 312 465 166 | 668 670 2 126 | 3 238 61 | 74 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 23.07.2024 10:06 1
Detail
K UI DK Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě svkos OSA001 5.7.3 https://kramerius.svkos.cz https://kramerius.svkos.cz 20 | 22 978 | 2 730 443 644 | 834 006 873 | 2 529 105 | 172 0 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 28 0 | 0 19 314 | 21 358 21 18.07.2024 11:03 6
Detail
K UI Alt Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický vugtk 5.4.2 https://kramerius.vugtk.cz 0 | 0 3 | 15 71 578 | 125 469 0 | 3 3 | 12 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 06.06.2019 15:29 1875
Detail
K UI DK Vysoká škola ekonomická v Praze vse ABA006 7.0.31-dev https://kramerius.vse.cz https://kramerius.vse.cz/ 22 | 22 928 | 1 485 145 038 | 232 348 926 | 1 482 2 | 3 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 16.07.2024 09:52 8
Detail
K UI DK Národní lékařská knihovna nlk ABA008 5.5.0 https://kramerius.medvik.cz 0 | 0 2 237 | 8 169 1 023 170 | 2 072 730 1 129 | 6 953 217 | 325 0 | 0 891 | 891 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 14 206 | 30 032 0 23.02.2024 14:45 152
Detail
K UI DK Mendelova univerzita v Brně mendelu BOD006 5.3.2 http://kramerius4.mendelu.cz 6 | 6 516 | 1 131 189 716 | 218 152 516 | 655 0 | 0 0 | 476 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 02.10.2016 18:56 2852
Detail
K UI DK Krajská knihovna Vysočiny kkvhb HBG001 7.0.35-dev https://kramerius.kkvysociny.cz https://kramerius.kkvysociny.cz 0 | 0 380 | 2 304 242 865 | 670 190 336 | 2 213 44 | 91 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 14 12.07.2024 09:46 12
Detail
K UI DK Česká Digitální knihovna cdk 7.0.33_dev34_cdk https://api.ceskadigitalniknihovna.cz https://ceskadigitalniknihovna.cz 23 | 23 85 692 | 326 988 25 468 994 | 142 804 208 47 629 | 273 759 1 883 | 6 650 12 307 | 15 467 19 435 | 19 476 168 | 2 695 548 | 548 3 315 | 7 959 220 | 221 123 838 | 221 371 577 23.07.2024 11:17 1
Detail
K UI DK Národní archiv nacr ABE343 5.7.2 https://kramerius.nacr.cz 5 | 6 35 | 35 279 731 | 279 731 13 | 13 22 | 22 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 2 01.07.2024 09:19 23
Detail
K UI DK DiFMOE d 5.5.0 https://kramerius.difmoe.eu https://www.difmoe.eu 15 | 15 7 046 | 7 079 2 426 656 | 2 432 040 1 096 | 1 127 268 | 269 47 | 47 5 452 | 5 453 0 | 0 180 | 180 0 | 0 3 | 3 0 | 0 9 19.05.2024 13:48 66 http://oai.difmoe.eu
Detail
K UI DK Univerzita Karlova - 1. lékařská fakulta cuni_lf1 ABD134 5.7.2 https://kramerius.lf1.cuni.cz https://kramerius.cuni.cz/lf1 0 | 0 33 | 37 26 354 | 82 272 29 | 32 4 | 5 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 07.06.2024 11:11 47
Detail
K UI Alt Muzeum východních Čech v Hradci Králové mvchk HKE302 4.6.2 http://k4.muzeumhk.cz ? | ? ? | ? ? | ? ? | ? ? | ? ? | ? ? | ? ? | ? ? | ? ? | ? ? | ? ? | ? ?
Detail
K UI DK Muzeum Jindřichohradecka mjh JHE301 5.8.3 https://kramerius.mjh.cz https://kramerius.mjh.cz 0 | 0 85 | 89 308 930 | 405 543 53 | 53 32 | 36 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 744 | 850 0 21.11.2023 12:04 246
Detail
K UI DK Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze vsup ABD024 5.8.3 https://kramerius.vsup.cz https://kramerius.vsup.cz 0 | 0 62 | 136 8 360 | 33 384 62 | 133 0 | 3 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 25.06.2024 06:55 29
Detail
K UI Alt Uměleckoprůmyslové museum v Praze upm ABE310 5.8.4.4 https://kramerius.upm.cz https://kramerius.upm.cz 1 | 11 1 | 39 11 652 | 95 525 0 | 20 1 | 19 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 28.02.2024 11:59 147
Detail
K UI DK Univerzita Karlova cuni ABC013 5.7.2 https://kramerius.cuni.cz https://kramerius.cuni.cz/uk/ 7 | 7 34 327 | 35 222 341 835 | 635 315 368 | 1 259 58 | 62 31 724 | 31 724 2 177 | 2 177 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 1 9 22.07.2024 15:05 2
Detail
K UI DK Krajská knihovna v Pardubicích kkp PAG001 7.0.35 https://kramerius.knihovna-pardubice.cz https://kramerius.knihovna-pardubice.cz 0 | 0 143 | 238 31 024 | 172 401 127 | 185 16 | 53 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 08.02.2024 14:37 167
Detail
K UI DK Národní pedagogické muzeum J. A. Komenského npmk ABA012 5.5.0 https://kramerius.npmk.cz https://kramerius.npmk.cz 0 | 0 618 | 1 030 81 327 | 132 414 616 | 1 026 0 | 0 2 | 3 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 0 4 06.06.2024 09:06 48
Detail
K UI Alt Katalóg digitálnej knižnice snk 7.0.23 https://onk.snk.sk https://onk.snk.sk/ 0 | 0 15 609 | 235 267 3 731 744 | 54 376 799 13 909 | 230 960 125 | 2 732 4 | 473 1 575 | 1 575 ? | ? ? | ? 69 | 196 3 952 | 4 212 1 334 | 704 543 12 10.06.2023 20:35 410
Detail
K UI DK Husitské muzeum v Táboře hmt TAE301 5.4.2 http://kramerius.husitskemuzeum.cz 0 | 0 5 | 5 27 814 | 27 814 0 | 0 5 | 5 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 18.02.2019 03:35 1983
Detail
K UI DK Národní ústav lidové kultury nulk HOE801 5.8.4.3 https://kramerius.nulk.cz https://kramerius.nulk.cz/ 0 | 0 36 | 59 23 460 | 40 711 33 | 54 3 | 5 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 12.03.2024 15:29 134
Detail
K UI Alt Historický ústav AV ČR hiu ABB036 5.7.3 https://kramerius.hiu.cas.cz https://kramerius.hiu.cas.cz 0 | 0 1 | 1 80 | 80 0 | 0 1 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 15.12.2021 10:08 952
Detail
K UI Alt MZK - testovací instalace K7 k7test 7.0.35 https://api.kramerius.mzk.cz https://kramerius.k7-test.mzk.cz/ 0 | 0 57 863 | 287 619 8 887 086 | 70 650 747 24 398 | 240 756 990 | 4 488 9 543 | 14 187 19 400 | 19 438 168 | 682 548 | 548 2 408 | 7 086 220 | 221 11 266 | 81 816 575 24.07.2024 01:09 0
Detail
K UI Alt Digitální knihovna projektu EoD Open eod 7.0.35 https://ds-valve.uibk.ac.at/back https://diglib.eodopen.eu 0 | 0 13 493 | 13 493 1 027 984 | 2 242 133 13 460 | 13 460 23 | 23 1 | 1 ? | ? ? | ? ? | ? 10 | 10 ? | ? 316 237 | 316 237 28 23.07.2024 09:41 1
Detail
K UI DK Český rozhlas cro ABE301 7.0.34 https://kramerius.rozhlas.cz https://kramerius.rozhlas.cz 0 | 5 3 | 41 4 789 | 660 272 1 | 8 2 | 24 ? | ? 3 | 3 ? | ? ? | ? ? | ? ? | ? ? | ? 0 15.07.2024 12:12 9
Detail
K UI Alt Centrum vedecko-technických informácií SR cvti 7.0.23 https://ekniznice.cvtisr.sk https://ekniznice.cvtisr.sk/ ? | ? 526 | 526 364 521 | 364 521 493 | 493 33 | 33 ? | ? ? | ? ? | ? ? | ? ? | ? ? | ? ? | ? 30 23.07.2024 11:54 1
Detail
K UI DK Katalóg digitálnej knižnice dikda 7.0.35 https://dikda.snk.sk https://dikda.snk.sk ? | ? 17 957 | 301 491 3 956 329 | 61 408 376 13 914 | 242 661 125 | 3 252 312 | 473 2 608 | 50 697 ? | ? ? | ? ? | 196 998 | 4 212 1 335 | 705 900 25 06.03.2024 11:41 140
Detail
K UI Alt MZK - stará K5 mzkk5 5.7.2 https://kramerius.mzk.cz 23 | 25 61 430 | 287 870 9 308 433 | 70 429 297 26 779 | 240 859 1 006 | 4 454 10 506 | 14 306 19 399 | 19 439 172 | 683 548 | 548 2 590 | 7 125 241 | 242 10 728 | 81 809 99 24.07.2024 02:09 0
Detail
K UI Alt Institut umění - Divadelní ústav idu ABE304 7.0.35 https://kramerius.idu.cz https://kramerius.idu.cz/ ? | ? 106 | 2 196 66 438 | 300 867 95 | 2 166 11 | 30 ? | ? ? | ? ? | ? ? | ? ? | ? ? | ? ? | 39 1 12.06.2024 11:56 42
Detail

Posledni obnova 24.07.2024 08:07:33