Krajská vědecká knihovna v Liberci

Název: Krajská vědecká knihovna v Liberci

Anglický Název: Regional Research Library in Liberec

Web knihovny: http://www.kvkli.cz

Sigla: LIA001

Adresa knihovny: Rumjancevova 1362/1, Liberec 460 01

Identifikátor Kraméria: kvkli

Kramerius: https://kramerius.kvkli.cz/search/

Uživatelské rozhraní: https://kramerius.kvkli.cz

Digitální knihovna: http://www.digitalniknihovna.cz/kvkli/

Android: ANO

iOS: ANO

Verze: 5.8.3

Vybrané (veřejné/všechny): 5/10

Počet dokumentů (veřejné/všechny): 386/4 296

Počet stran (veřejné/všechny): 957 197/1 783 392

Počet knih (veřejné/všechny): 316/4 187

Počet periodik (veřejné/všechny): 70/109

Počet map (veřejné/všechny): 0/0

Počet grafik (veřejné/všechny): 0/0

Počet zvukových nahrávek (veřejné/všechny): 0/0

Počet archiválií (veřejné/všechny): 0/0

Počet hudebnin (veřejné/všechny): 0/0

Počet rukopisů (veřejné/všechny): 0/0

Počet článků (veřejné/všechny): 4 988/5 125

Počet sbírek: 2

Email:

PDF Max Range: 20

OAI provider:

Intro:

Část dokumentů je digitalizována v rámci projektu  „Rozvoj e-Governmentu v Libereckém kraji“.


Projekt je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Integrovaného operačního programu a z rozpočtu Libereckého kraje.


Digitální knihovna obsahuje rovněž dokumenty, které byly zdigitalizovány vlastní činností Krajské vědecké knihovny v Liberci – díky podpoře z programu VISK 7 Ministerstva kultury ČR (např. Reichenberger Zeitung z let 1863-1938, Naše hory z let 1919-1938 a Stráž Severu z let 1952-1959) a díky podpoře Liberecké IS (Chronic vormals Böhmischer Cron-Lehen, nunmehro ins Allodium gezohener zweyer Städten Friedland und Reichenberg, tzv. Rohnova kronika z roku 1763, vlastivědný sborník Od Ještěda k Troskám z let 1922-1947 a Reichenberger Wochen-Bericht aus der Nähe und Ferne z let 1848-1849).

Right Message:

Tento dokument není veřejně přístupný.

Tento dokument si nemůžete volně prohlížet z důvodu ochrany autorských práv. K dokumentu je možné se dostat pouze z počítačů v hlavní budově Krajské vědecké knihovny v Liberci.

Autorský zákon připoustí zpřistupnění děl až po uplynutí 70 let od smrti autora. Pokud se vám zdá, že by dokument měl být přístupný a není, napište prosím na adresu library@kvkli.cz. Dokument přezkoumáme a případně zpřístupníme.