Národní filmový archiv

Název: Národní filmový archiv

Anglický Název: The National Film Archive

Web knihovny: http://knihovna.nfa.cz

Sigla: ABC135

Adresa knihovny: Bartolomějská 11, Praha 1 110 00

Identifikátor Kraméria: nfa

Kramerius: https://library.nfa.cz/search/

Uživatelské rozhraní:

Digitální knihovna: http://www.digitalniknihovna.cz/nfa/

Android: ANO

iOS: ANO

Verze: 5.7.2

Vybrané (veřejné/všechny): 13/13

Počet dokumentů (veřejné/všechny): 72/322

Počet stran (veřejné/všechny): 34 659/488 288

Počet knih (veřejné/všechny): 51/148

Počet periodik (veřejné/všechny): 21/174

Počet map (veřejné/všechny): 0/0

Počet grafik (veřejné/všechny): 0/0

Počet zvukových nahrávek (veřejné/všechny): 0/0

Počet archiválií (veřejné/všechny): 0/0

Počet hudebnin (veřejné/všechny): 0/0

Počet rukopisů (veřejné/všechny): 0/0

Počet článků (veřejné/všechny): 4/3 622

Počet sbírek: 5

Email: webmaster@nfa.cz

PDF Max Range: 20

OAI provider:

Intro:

Digitální knihovna

Digitální knihovna Národního filmového archivu obsahuje tituly ze sbírek Knihovny Národního filmového archivu se zaměřením na film a kinematografii vydávané na území dnešní České republiky (bohemika) v období 1903 až 2016, a to v češtině, němčině, ale i angličtině a francouzštině. Jedná se o filmová periodika, noviny, věstníky, informační zpravodaje a bulletiny profesních filmových svazů a spolků, populární divácké časopisy, filmové korespondence, filmové ročenky, ale i další texty a publikace.

Digitalizované novodobé dokumenty podléhají ochranné lhůtě Autorského zákona a jsou dostupné v Knihovně Národního filmového archivu a v intranetu NFA, proto jsou volně zpřístupněny u většiny titulu pouze popisné údaje (metadata) a menší část obsahu o rozsahu cca 36.000 stran.

Uživatelé Knihovny NFA mají umožněn vzdálený přístup k úplnému obsahu digitální knihovny a dalším licencovaným zdrojům prostřednictvím svého čtenářského konta jako součást služeb Knihovny NFA. Přístup je aktivní po dobu platnosti čtenářské legitimace (tzn. 1 rok ode dne zaplacení poplatku do knihovny).

Přednostně byla vybrána k ochrannému reformátování (mikrofilmování a digitalizace) periodika ohrožená rozpadem a křehnutím papíru, vyblednutím písma a mechanicky poškozená. Počet titulů digitální knihovny se postupně rozšiřuje v závislosti na finančních možnostech (např. Projekt knihovny NFA na ochranu ohrožených dokumentu a jejich zpřístupnění na nových nosičích I. (2001), II. (2002), III. (2004), IV. (2005) V.(2006), VI. (2007), VII. (2008), VIII. (2013), IX. (2014), X. (2015), XI. (2016), XII. (2017), XIII. (2018), XIV. (2019), XV. (2020) a XVI. (2023) v rámci Programu Ministerstva kultury ČR Veřejné informační služby knihoven VISK7 Národní program mikrofilmování a digitálního zpřístupňování dokumentu ohrožených degradací kyselého papíru - Kramerius s více než 30% spoluúčastí NFA, na vlastní náklady NFA a z dotací mezinárodních projektů EFG a EFG1914).

Odkazy na vybrané digitální knihovny:

Evropská filmová brána
EFG1914
Lantern
Austrian Newspapers Online

2023-05-15 Mgr. Pavla Janásková, vedoucí Knihovny NFA a řešitel projektu

Right Message:
Tento dokument není veřejně přístupný.