Národní knihovna České republiky

Název: Národní knihovna České republiky

Anglický Název: National Library of the Czech Republic

Web knihovny: http://www.nkp.cz

Sigla: ABA000

Adresa knihovny: Klementinum 190, Praha 1 110 00

Identifikátor Kraméria: nkp

Kramerius: https://www.ndk.cz/search/

Uživatelské rozhraní: https://www.ndk.cz

Digitální knihovna: http://www.digitalniknihovna.cz/nkp/

Android: ANO

iOS: ANO

Verze: 5.8.4.3

Vybrané (veřejné/všechny): 31/31

Počet dokumentů (veřejné/všechny): 39 678/254 718

Počet stran (veřejné/všechny): 13 243 589/74 447 309

Počet knih (veřejné/všechny): 34 951/243 961

Počet periodik (veřejné/všechny): 1 219/5 237

Počet map (veřejné/všechny): 2 561/4 408

Počet grafik (veřejné/všechny): 0/0

Počet zvukových nahrávek (veřejné/všechny): 0/0

Počet archiválií (veřejné/všechny): 0/0

Počet hudebnin (veřejné/všechny): 947/1 112

Počet rukopisů (veřejné/všechny): 0/0

Počet článků (veřejné/všechny): 0/0

Počet sbírek: 51

Email: Jan.Holomek@nkp.cz

PDF Max Range: 90

OAI provider:

Intro:

Vítejte v Digitální knihovně Národní knihovny ČR v systému Kramerius 4.

Digitální knihovna obsahuje několik milionů digitalizovaných stran monografií a periodik ze sbírek Národní knihovny ČR, které byly digitalizovány v rámci projektu Národní digitální knihovny. Dokumenty jsou zpřístupňovány v systému Kramerius 4.

Součástí digitální knihovny jsou i dokumenty digitalizované v rámci předchozích projektů zpřístupňované v nižší verzi Kramerius 3, který již není dále rozvíjen. Uživatelé jej však mohou i nadále využívat.

Pro zpřístupnění digitalizovaných dokumentů je využit systém Kramerius, verze 4. V Národní knihovně ČR se jedná o pilotní provoz této aplikace. S přechodem na vyšší verzi systému Kramerius bylo nutno zajistit přesun obsahu Krameria 3 do Krameria 4. Vzhledem k velkému objemu dat (Kramerius 3 obsahuje více než 8,7 miliónů digitalizovaných stran), změně technologií a vývoji standardů není proces migrace dat z Krameria 3 do Krameria 4 dosud ukončen. Oba systémy jsou propojeny společným rozhraním umožňujícím vyhledávání v obou databázích současně. Společné rozhraní umožňuje jak fulltextové vyhledávání, tak vyhledávání pomocí vybraných metadat.
Dokumenty jsou postupně propojovány s elektronickým katalogem Národní knihovny ČR.

Obsah digitální knihovny je možné prohledávat i na internetu.

O novinkách Digitální knihovny NK ČR se můžete informovat i na našich facebookových stránkách.

Plný přístup k digitalizovaným dokumentům, u nichž podle autorského zákona ještě nevypršela majetková práva, je registrovaným uživatelům k dispozici na speciálních počítačích Národní knihovny ČR.

Své podněty, připomínky a dotazy můžete vyjádřit zde nebo prostřednictvím e-mailu kramerius4@nkp.cz.

Right Message:

Digitální kopie dokumentu je přístupná pouze v prostorách Národní knihovny ČR.

Plný přístup k digitálním dokumentům v NK ČR

V souladu se zákonem č. 121/2000 Sb. (autorský zákon) mohou být některé digitalizované dokumenty zobrazeny pouze v prostorách knihovny. Plný přístup k tomuto dokument je možný z vybraných počítačů ve studovnách NK ČR. U těchto počítačů je zamezen přístup k internetu, není povoleno ukládání digitalizovaných dokumentů na USB či jiná paměťová média. Dokumenty lze v NK ČR vytisknout.

Počítače s plným přístupem k Digitální knihovně Kramerius najdete v Hale služeb a jednotlivých studovnách NK ČR.

Objednání kopií z digitálních dokumentů

Papírovou kopii digitálního dokumentu z fondu NK ČR si můžete objednat prostřednictvím formuláře. Uživatelé, kteří mají uzavřenou smlouvu o využívání služby eDDO, si mohou objednat zhotovení kopie i prostřednictvím služby eDDO. Více informací o službě eDDO naleznete na stránkách NK ČR.

Zpřístupňování digitálních dokumentů v souladu s autorským zákonem

Autorský zákon připouští zpřístupnění děl na internetu 70 let po smrti všech autorů a dalších původců díla (překladatelé, ilustrátoři apod.) a 50 let od data vydání dokumentu. Pokud se domníváte, že by dokument měl být přístupný a není, napište, prosím, na adresu kramerius5@nkp.cz. Práva spjatá s dokumentem přezkoumáme a případně jej zpřístupníme.