Vědecká knihovna v Olomouci

Název: Vědecká knihovna v Olomouci

Anglický Název: Research Library in Olomouc

Web knihovny: http://www.vkol.cz

Sigla: OLA001

Adresa knihovny: Bezručova 659/2, Olomouc 779 11

Identifikátor Kraméria: vkol

Kramerius: https://kramerius.kr-olomoucky.cz/search/

Uživatelské rozhraní:

Digitální knihovna: http://www.digitalniknihovna.cz/vkol/

Android: ANO

iOS: ANO

Verze: 5.3.3

Vybrané (veřejné/všechny): 24/26

Počet dokumentů (veřejné/všechny): 2 349/2 477

Počet stran (veřejné/všechny): 3 209 309/3 705 928

Počet knih (veřejné/všechny): 1 461/1 537

Počet periodik (veřejné/všechny): 180/227

Počet map (veřejné/všechny): 582/586

Počet grafik (veřejné/všechny): 15/15

Počet zvukových nahrávek (veřejné/všechny): 0/0

Počet archiválií (veřejné/všechny): 0/0

Počet hudebnin (veřejné/všechny): 1/1

Počet rukopisů (veřejné/všechny): 110/111

Počet článků (veřejné/všechny): 52 431/52 431

Počet sbírek: 9

Email: kramerius4@gmail.com

PDF Max Range: 20

OAI provider:

Intro:

Vědecká knihovna v Olomouci má specifické postavení v systému českých a moravských knihoven.
Díky staleté historii a výsadnímu postavení, které na Moravě dlouho měla, uchovává VKOL mimořádně rozsáhlý fond s mnoha jedinečnými knihami a raritami.
Od roku 1807 knihovna disponovala právem povinného výtisku a také v současné době je příjemcem povinného výtisku periodik i monografií z celé republiky. Pestré skladbě a rozsahu fondu odpovídá čtenářský zájem o dokumenty, jež knihovna uchovává, a to se ve spojení s dlouhodobě neřešenou a neuspokojivou situací v oblasti ukládání fondů citelně projevuje na fyzickém stavu knih i časopisů.
Od doby, kdy v České republice začaly být k dispozici technologie pro digitalizaci knihovních fondů, proto knihovna usilovala o reformátování těch nejohroženějších dokumentů a nahrazení originálů ve výpůjčním a badatelském procesu jejich elektronickými kopiemi.

Digitální knihovna Vědecké knihovny v Olomouci obsahuje dokumenty, které byly digitalizovány jako součást projektu "Rozvoj služeb e-Governemntu v Olomouckém kraji" - "Digitalizace a ukládání".

Tato digitální knihovna bude v budoucnosti sloužit jako jednotná knihovna pro přístup ke všem digitalizovaným dokumentům VKOL, proto probíhá import ze starších aplikací pro digitální zpřístupnění dat. To se týká především čtyř „prehistorických“ digitálních knihoven:

V současné době probíhá digitalizace fondů VKOL. Ty lze rozdělit do pěti skupin:

    1. Moravika 19. století – monografie (okolo 10 000 svazků)
    2. Moravská regionální periodika (okolo 4 000 svazků)
    3. Staré mapy a atlasy (okolo 10 000 mapových listů)
    4. Prvotisky (okolo 2 000 svazků)
    5. Staré tisky (okolo 60 000 svazků)

Výběr dokumentů byl záměrně zacílen na starší fondy, aby se ve VKOL nedigitalizovaly stejné dokumenty jako v projektu Národní digitální knihovna, postaveném na zpracování především novodobých knih a časopisů. VKOL má v tomto směru výhodu v rozsáhlém historickém fondu, díky kterému knihovna v oblasti moravských monografií i časopisů spravuje celistvý fond s množstvím unikátních dokumentů.Jakékoliv Vaše přání a připomínky pište na dj@vkol.cz

Right Message:
Tento dokument není veřejně přístupný.

Plný přístup k digitálním dokumentům ve VKOL:

V souladu s Autorským zákonem 121/2000 Sb. mohou být některé digitalizované dokumenty zobrazeny pouze v prostorách knihovny. Plný přístup k těmto dokumentům je možný z vybraných počítačů ve studovnách VKOL. U těchto počítačů je zamezen přístup k internetu, není povoleno ukládání digitalizovaných dokumentů na USB či jiná paměťová média. Dokumenty lze ve VKOL vytisknout.

Objednání kopií z digitálních dokumentů:

Pro získání papírové kopie digitálního dokumentu z fondu VKOL kontaktujte výpůjční služby ps@vkol.cz.

Myslíte si, že by dokument měl být veřejně přístupný?

Pokud se domníváte, že by dokument měl být přístupný a není, napište, prosím, na adresu dj@vkol.cz. Práva spjatá s dokumentem přezkoumáme a případně jej zpřístupníme.