Vysoká škola ekonomická v Praze

Název: Vysoká škola ekonomická v Praze

Anglický Název: University of Economics, Prague

Web knihovny: http://library.vse.cz

Sigla: ABA006

Adresa knihovny: nám. W. Churchilla 4, Praha 3 130 67

Identifikátor Kraméria: vse

Kramerius: https://kramerius.vse.cz/search/

Uživatelské rozhraní:

Digitální knihovna: http://www.digitalniknihovna.cz/vse/

Android: ANO

iOS: ANO

Verze: 7.0.31-dev

Vybrané (veřejné/všechny): 22/22

Počet dokumentů (veřejné/všechny): 902/1 439

Počet stran (veřejné/všechny): 139 806/219 457

Počet knih (veřejné/všechny): 901/1 438

Počet periodik (veřejné/všechny): 1/1

Počet map (veřejné/všechny): 0/0

Počet grafik (veřejné/všechny): 0/0

Počet zvukových nahrávek (veřejné/všechny): 0/0

Počet archiválií (veřejné/všechny): 0/0

Počet hudebnin (veřejné/všechny): 0/0

Počet rukopisů (veřejné/všechny): 0/0

Počet článků (veřejné/všechny): 0/0

Počet sbírek: 1

Email:

PDF Max Range: 20

OAI provider:

Intro:

Pro klienta v K5 VŠE

Digitální knihovna VŠE KRAMERIUS obsahuje publikace z knihovního fondu Vysoké školy ekonomické v Praze dokumentující vývoj společnosti a českého ekonomického myšlení v 19. století a v první polovině 20. století.

Zpřístupněny jsou přednášky předních odborníků národohospodářské teorie i praxe v rámci České národohospodářské společnosti v letech 1900 až 1948, publikace vydávané Sociálním ústavem Republiky československé v letech 1924 až 1938, výroční, jubilejní a jiné zprávy institucí (peněžní ústavy, pojišťovny, spolky), národohospodářské přehledy i publikace o historii Vysoké školy obchodní (1919-1948) včetně prací jejích pedagogů, aj. Odkazy na digitalizované dokumenty najdete i v online katalogu VŠE.

Autorsko-právní ochrana

Zákon č. 121/2000 Sb. (autorský zákon) připouští volné zpřístupnění díla po uplynutí 70 let po smrti všech autorů (včetně překladatele, ilustrátora atd.), u anonymních děl 70 let od oprávněného zveřejnění díla. Digitální dokumenty podléhající ochranné lhůtě podle autorského zákona (ikona zámečku) jsou dostupné pouze na vyhrazených počítačích v prostorách knihoven Vysoké školy ekonomické v Praze.

Upozornění

Digitální knihovna Kramerius není optimalizovaná pro starší verze webového prohlížeče Internet Explorer. Doporučujeme stáhnout si zdarma prohlížeč Firefox nebo Chrome.

Mobilní aplikace Kramerius je zdarma ke stažení zde:

Podrobnější informace k používání digitální knihovny v systému K5 najdete pod tlačítkem Nápověda.

Right Message:
{"cs"=>"Tento dokument není veřejně přístupný.", "en"=>"This document is not public"}