Klienti Název Kód Sigla Verze Kramerius Uživatelské rozhraní Vybrané Dokumenty Stránky Knihy Periodika Mapy Grafiky Nahrávky Archiválie Hudebniny Rukopisy Články Sbírky Poslední přírustek OAI Provider HTTPS
K UI Alt Muzeum východních Čech v Hradci Králové mvchk HKE302 4.6.2 http://k4.muzeumhk.cz ? | ? ? | ? ? | ? ? | ? ? | ? ? | ? ? | ? ? | ? ? | ? ? | ? ? | ? ? | ? ?
Detail
K UI DK Česká Digitální knihovna cdk 7.0.23_dev3_cdk https://api.ceskadigitalniknihovna.cz https://ceskadigitalniknihovna.cz 23 | 23 84 587 | 318 826 24 325 597 | 139 199 230 48 362 | 270 391 1 609 | 6 217 11 334 | 14 251 19 415 | 19 445 168 | 684 548 | 548 2 751 | 6 874 220 | 221 119 030 | 210 198 544 20.04.2024 05:33 1
Detail
K UI DK Národní knihovna České republiky nkp ABA000 5.8.4.3 https://www.ndk.cz https://www.ndk.cz 31 | 31 39 678 | 254 718 13 243 589 | 74 447 309 34 951 | 243 961 1 219 | 5 237 2 561 | 4 408 0 | 0 0 | 0 0 | 0 947 | 1 112 0 | 0 0 | 0 51 20.04.2024 17:43 1
Detail
K UI DK Moravská zemská knihovna v Brně mzk BOA001 7.0.35-dev https://api.kramerius.mzk.cz https://www.digitalniknihovna.cz/mzk/ 23 | 25 57 686 | 284 656 8 729 019 | 69 807 234 24 340 | 238 418 901 | 4 429 9 543 | 14 181 19 380 | 19 407 168 | 683 548 | 548 2 407 | 6 575 220 | 221 11 266 | 81 816 557 15.04.2024 12:45 6
Detail
K UI Alt MZK - testovací instalace K7 k7test 7.0.35-dev https://api.kramerius.mzk.cz https://kramerius.k7-test.mzk.cz/ 0 | 0 57 686 | 284 656 8 729 019 | 69 807 234 24 340 | 238 418 901 | 4 429 9 543 | 14 181 19 380 | 19 407 168 | 683 548 | 548 2 407 | 6 575 220 | 221 11 266 | 81 816 557 15.04.2024 12:45 6
Detail
K UI Alt MZK - stará K5 mzkk5 5.7.2 https://kramerius.mzk.cz 23 | 25 61 364 | 284 794 9 194 764 | 69 628 130 26 739 | 238 314 989 | 4 390 10 506 | 14 179 19 399 | 19 427 172 | 683 548 | 548 2 589 | 6 810 241 | 242 10 728 | 81 809 99 20.04.2024 17:44 1
Detail
K UI DK Katalóg digitálnej knižnice dikda 7.0.31 https://dikda.snk.sk https://dikda.snk.sk ? | ? 17 957 | 301 491 3 956 329 | 61 408 376 13 914 | 242 661 125 | 3 252 312 | 473 2 608 | 50 697 ? | ? ? | ? ? | 196 998 | 4 212 1 335 | 705 900 25 06.03.2024 11:41 46
Detail
K UI Alt Katalóg digitálnej knižnice snk 7.0.23 https://onk.snk.sk https://onk.snk.sk/ 0 | 0 15 609 | 235 267 3 731 744 | 54 376 799 13 909 | 230 960 125 | 2 732 4 | 473 1 575 | 1 575 ? | ? ? | ? 69 | 196 3 952 | 4 212 1 334 | 704 543 12 10.06.2023 20:35 316
Detail
K UI DK Knihovna Akademie věd ČR knav ABA007 5.8.4.4 https://kramerius.lib.cas.cz https://kramerius.lib.cas.cz 15 | 15 3 675 | 9 296 2 494 309 | 5 121 908 3 521 | 9 043 151 | 248 1 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0 2 | 4 0 | 0 109 162 | 135 794 84 17.04.2024 11:56 4
Detail
K UI DK Vědecká knihovna v Olomouci vkol OLA001 5.3.3 https://kramerius.kr-olomoucky.cz 24 | 26 2 349 | 2 477 3 209 309 | 3 705 928 1 461 | 1 537 180 | 227 582 | 586 15 | 15 0 | 0 0 | 0 1 | 1 110 | 111 52 431 | 52 431 9 16.04.2024 07:07 5
Detail
K UI DK Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích cbvk CBA001 7.0.30-dev https://kramerius.cbvk.cz 26 | 33 2 754 | 3 022 1 812 132 | 3 116 368 994 | 1 133 271 | 361 972 | 1 005 0 | 0 0 | 0 0 | 0 517 | 523 0 | 0 1 019 | 6 163 0 16.04.2024 13:01 5
Detail
K UI DK DiFMOE d 5.5.0 https://kramerius.difmoe.eu https://www.difmoe.eu 15 | 15 7 045 | 7 078 2 416 324 | 2 421 708 1 096 | 1 127 267 | 268 47 | 47 5 452 | 5 453 0 | 0 180 | 180 0 | 0 3 | 3 0 | 0 9 19.04.2024 08:27 2 http://oai.difmoe.eu
Detail
K UI DK Digitální studovna Ministerstva obrany ČR dsmo 5.8.1 https://digitalnistudovna.army.cz https://digitalnistudovna.army.cz 0 | 0 3 557 | 3 572 2 352 369 | 2 358 542 3 335 | 3 349 213 | 214 1 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0 8 | 8 0 | 0 273 370 | 273 370 12 19.04.2024 12:47 2
Detail
K UI DK Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové svkhk HKA001 5.8.4.4 https://kramerius.svkhk.cz https://kramerius.svkhk.cz 13 | 22 2 982 | 5 412 958 813 | 2 122 061 2 805 | 5 028 176 | 382 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 2 0 | 0 0 | 0 36 26.03.2024 13:05 26
Detail
K UI DK Národní lékařská knihovna nlk ABA008 5.5.0 https://kramerius.medvik.cz 0 | 0 2 237 | 8 169 1 023 170 | 2 072 730 1 129 | 6 953 217 | 325 0 | 0 891 | 891 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 14 206 | 30 032 0 23.02.2024 14:45 58
Detail
K UI DK Krajská vědecká knihovna v Liberci kvkli LIA001 5.8.3 https://kramerius.kvkli.cz https://kramerius.kvkli.cz 5 | 10 386 | 4 296 957 197 | 1 783 392 316 | 4 187 70 | 109 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 4 988 | 5 125 2 18.07.2023 13:58 278
Detail
K UI DK Městská knihovna v Praze mlp ABG001 7.0.31 https://k7.mlp.cz https://www.digitalniknihovna.cz/mlp 3 | 3 5 580 | 10 056 895 197 | 1 668 263 3 394 | 6 419 85 | 249 0 | 0 0 | 0 1 | 242 0 | 0 2 101 | 3 146 0 | 0 0 | 1 0 11.04.2024 13:17 10
Detail
K UI Alt Digitální knihovna projektu EoD Open eod 7.0.29 https://ds-valve.uibk.ac.at/back https://diglib.eodopen.eu 0 | 0 9 848 | 9 848 848 402 | 1 562 045 9 830 | 9 830 18 | 18 1 | 1 ? | ? ? | ? ? | ? 2 | 2 ? | ? ? | ? 27 19.04.2024 18:09 2
Detail
K UI DK Národní muzeum nm ABA010 5.8.3 https://kramerius.nm.cz https://kramerius.nm.cz 11 | 14 333 | 1 320 874 454 | 914 214 4 | 120 60 | 63 0 | 0 0 | 0 241 | 1 109 0 | 0 28 | 28 0 | 0 0 | 18 474 12 09.01.2024 12:22 103
Detail
K UI DK Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě svkos OSA001 5.7.3 https://kramerius.svkos.cz https://kramerius.svkos.cz 20 | 22 974 | 2 672 440 062 | 820 853 869 | 2 471 105 | 172 0 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 28 0 | 0 19 314 | 21 358 20 26.03.2024 09:17 26
Detail
K UI DK Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje svkpk PNA001 7.0.23 https://kramerius.svkpk.cz https://kramerius.svkpk.cz 0 | 0 189 | 279 224 206 | 656 757 151 | 199 35 | 77 3 | 3 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 53 169 | 434 174 6 15.04.2024 13:09 6
Detail
K UI DK Knihovna Antonína Švehly uzei ABA009 5.7.2 https://kramerius.uzei.cz https://dk.uzei.cz 2 | 2 2 739 | 3 116 556 823 | 637 883 2 672 | 3 043 67 | 73 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 06.09.2023 11:41 228
Detail
K UI DK Krajská knihovna Vysočiny kkvhb HBG001 7.0.32 https://kramerius.kkvysociny.cz https://kramerius.kkvysociny.cz 0 | 0 320 | 2 143 229 155 | 627 076 278 | 2 055 42 | 88 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 13 15.04.2024 08:16 6
Detail
K UI DK Národní technická knihovna ntk ABA013 5.8.3 https://kramerius.techlib.cz https://kramerius.techlib.cz/kramerius-web-client/ 15 | 15 681 | 2 233 241 348 | 603 520 651 | 2 198 27 | 32 3 | 3 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 1 17 12.04.2024 16:05 9
Detail
K UI DK Český rozhlas cro ABE301 7.0.27 https://kramerius.rozhlas.cz https://kramerius.rozhlas.cz 0 | 5 7 | 78 6 265 | 581 274 1 | 44 5 | 26 ? | ? 3 | 3 ? | ? ? | ? ? | ? ? | ? ? | ? 0 22.03.2024 12:29 30
Detail
K UI DK Univerzita Karlova - Fakulta sociálních věd cuni_fsv ABD103 5.7.2 https://kramerius.fsv.cuni.cz https://kramerius.cuni.cz/fsv 0 | 0 66 | 102 129 891 | 576 358 9 | 14 54 | 85 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 3 | 3 0 | 0 0 13.01.2022 13:08 829
Detail
K UI DK Univerzita Karlova cuni ABC013 5.7.2 https://kramerius.cuni.cz https://kramerius.cuni.cz/uk/ 7 | 7 34 005 | 34 896 276 966 | 569 593 365 | 1 252 36 | 40 31 724 | 31 724 1 880 | 1 880 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 1 9 19.04.2024 12:04 2
Detail
K UI DK Knihovna Ústeckého kraje svkul ULG001 5.8.3 https://kramerius.svkul.cz 13 | 18 168 | 1 056 127 237 | 556 540 156 | 919 11 | 39 1 | 98 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 2 31.01.2024 13:45 81
Detail
K UI DK Středočeská vědecká knihovna v Kladně svkkl KLG001 5.3.4 http://kramerius.svkkl.cz 17 | 18 382 | 2 772 112 017 | 549 529 351 | 2 498 29 | 257 0 | 6 0 | 0 0 | 0 0 | 0 2 | 11 0 | 0 2 | 2 1 16.04.2024 10:59 5
Detail
K UI DK Národní filmový archiv nfa ABC135 5.7.2 https://library.nfa.cz 13 | 13 72 | 322 34 659 | 488 288 51 | 148 21 | 174 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 4 | 3 622 5 28.12.2023 02:58 115
Detail
K UI DK Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně kfbz ZLG001 7.0.33-dev https://kramerius.kfbz.cz https://kramerius.kfbz.cz 0 | 0 115 | 2 859 54 695 | 410 292 110 | 770 5 | 78 0 | 0 0 | 0 0 | 2 011 0 | 0 0 | 0 0 | 0 611 | 1 474 0 12.02.2024 14:00 69
Detail
K UI DK Muzeum Jindřichohradecka mjh JHE301 5.8.3 https://kramerius.mjh.cz https://kramerius.mjh.cz 0 | 0 85 | 89 308 930 | 405 543 53 | 53 32 | 36 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 744 | 850 0 21.11.2023 12:04 152
Detail
K UI DK Západočeské muzeum v Plzni zcm PNE303 7.0.32 https://kramerius.zcm.cz 1 | 10 16 | 47 78 206 | 383 963 15 | 22 16 | 25 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 20 | 27 2 19.03.2024 15:30 33
Detail
K UI Alt Centrum vedecko-technických informácií SR cvti 7.0.23 https://ekniznice.cvtisr.sk https://ekniznice.cvtisr.sk/ ? | ? 203 | 203 254 333 | 254 333 182 | 182 21 | 21 ? | ? ? | ? ? | ? ? | ? ? | ? ? | ? ? | ? 20 19.04.2024 11:20 2
Detail
K UI DK Krajská knihovna Karlovy Vary kkkv KVG001 5.3.8 https://k4.kr-karlovarsky.cz 4 | 6 342 | 789 145 787 | 254 002 327 | 767 15 | 22 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 26.02.2020 15:11 1516
Detail
K UI DK Národní archiv nacr ABE343 5.7.2 https://kramerius.nacr.cz 5 | 6 34 | 34 250 992 | 250 992 13 | 13 21 | 21 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 2 21.12.2023 07:53 122
Detail
K UI DK Vysoká škola ekonomická v Praze vse ABA006 7.0.31-dev https://kramerius.vse.cz 22 | 22 902 | 1 439 139 806 | 219 457 901 | 1 438 1 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 02.02.2024 12:56 79
Detail
K UI DK Mendelova univerzita v Brně mendelu BOD006 5.3.2 http://kramerius4.mendelu.cz 6 | 6 516 | 1 131 189 716 | 218 152 516 | 655 0 | 0 0 | 476 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 02.10.2016 18:56 2758
Detail
K UI DK Židovské muzeum v Praze zmp ABE323 5.8.4.4 https://kramerius.jewishmuseum.cz https://kramerius.jewishmuseum.cz 2 | 2 165 | 186 92 786 | 188 154 148 | 158 17 | 28 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 27.03.2023 14:30 391
Detail
K UI DK Krajská knihovna v Pardubicích kkp PAG001 7.0.34 https://kramerius.knihovna-pardubice.cz https://kramerius.knihovna-pardubice.cz 0 | 0 145 | 238 31 109 | 172 401 129 | 185 16 | 53 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 08.02.2024 14:37 73
Detail
K UI DK Národní pedagogické muzeum J. A. Komenského npmk ABA012 5.5.0 https://kramerius.npmk.cz https://kramerius.npmk.cz 0 | 0 608 | 1 003 79 966 | 128 454 606 | 999 0 | 0 2 | 3 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 0 4 17.04.2024 09:25 4
Detail
K UI Alt Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický vugtk 5.4.2 https://kramerius.vugtk.cz 0 | 0 3 | 15 71 578 | 125 469 0 | 3 3 | 12 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 06.06.2019 15:29 1781
Detail
K UI Alt Uměleckoprůmyslové museum v Praze upm ABE310 5.8.4.4 https://kramerius.upm.cz https://kramerius.upm.cz 1 | 11 1 | 39 11 652 | 95 525 0 | 20 1 | 19 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 28.02.2024 11:59 53
Detail
K UI DK Lesnický a myslivecký digitální archiv lmda 5.8.1 https://lmda.silvarium.cz https://lmda.silvarium.cz 0 | 0 2 | 2 90 088 | 90 088 0 | 0 2 | 2 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 31.01.2024 21:20 81
Detail
K UI DK Univerzita Karlova - 1. lékařská fakulta cuni_lf1 ABD134 5.7.2 https://kramerius.lf1.cuni.cz https://kramerius.cuni.cz/lf1 0 | 0 31 | 35 21 231 | 77 149 28 | 31 3 | 4 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 17.01.2024 13:38 95
Detail
K UI DK Národní ústav lidové kultury nulk HOE801 5.8.4.3 https://kramerius.nulk.cz https://kramerius.nulk.cz/ 0 | 0 36 | 59 23 460 | 40 711 33 | 54 3 | 5 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 12.03.2024 15:29 40
Detail
K UI DK Husitské muzeum v Táboře hmt TAE301 5.4.2 http://kramerius.husitskemuzeum.cz 0 | 0 5 | 5 27 814 | 27 814 0 | 0 5 | 5 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 18.02.2019 03:35 1889
Detail
K UI DK Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze vsup ABD024 5.8.3 https://kramerius.vsup.cz https://kramerius.vsup.cz 0 | 0 62 | 136 8 360 | 24 806 62 | 133 0 | 3 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 16.04.2024 14:00 5
Detail
K UI DK Městská knihovna Česká Třebová mkct UOG505 5.3.6 https://k5.digiknihovna.cz 7 | 7 21 | 21 21 861 | 21 861 5 | 5 4 | 4 12 | 12 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 21.12.2017 11:00 2313
Detail
K UI Alt Historický ústav AV ČR hiu ABB036 5.7.3 https://kramerius.hiu.cas.cz https://kramerius.hiu.cas.cz 0 | 0 1 | 1 80 | 80 0 | 0 1 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 15.12.2021 10:08 858
Detail

Posledni obnova 20.04.2024 22:04:15